Vilkår for klubber

Generelt

Scoringsklubb.no er en tjeneste som tilrettelegger og fasiliterer for at idrettslag i Norge kan ha scoringsklubb. Tjenesten tar seg av påmelding, håndtering av betaling, m.m. Medlemmer styrer selv sitt medlemskap helt fra opprettelse til avsluttelse, uten at idrettslaget trenger gjøre noe manuelt arbeid. Betaling blir automatisk trukket fra medlemmene sine bank- eller kreditt-kort.

Oppsett

Laget som ønsker en scoringsklubb via www.scoringsklubb.no må inngå avtale med Scoringsklubb AS slik at denne blir satt opp. Det kan gjøres via telefon eller e-post. Scoringsklubb AS vil alltid verifisere at kontaktperson har autoritet til å registrere scoringsklubb på vegne av laget.

Kontaktperson for Scoringsklubben vil få innlogging til å administrere scoringsklubben via www.scoringsklubb.no. Her kan man se oversikt over medlemmer, hvilke som er aktive, hvilke betalinger som er gjort fra medlemmer samt hvor mye som skal utbetales til laget ved neste utbetaling. Kontaktpersonen kan også få tilgang til verktøyer for å sende SMS til medlemmer m.m.

Gebyrer ved bruk

Scoringsklubb AS har ingen oppstartskostnad eller månedsavgift ved bruk. Klubben betaler ingenting før dens medlemmer blir trukket på sine kort. Scoringsklubb AS har gebyr på 5% av summen som trekkes fra medlemmene. I tillegg kommer gebyrer fra betalingsleverandøren Stripe som Scoringsklubb AS benytter seg av. Dette gebyret er per 05.02.2017 1.4% av transaksjonsbeløp samt kr 1.80 per transaksjon.

Klubben vil alltid sitte igjen med minst 9 av 10 kroner som kommer inn.